Saulkrastu sporta centrs aicina pieteikties divām bērnu dienas sporta nometnēm. 

Bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem nometne notiks no 22. līdz 26. jūlijam.

Bērniem vecumā no 10 līdz 13 gadiem – no 15. līdz 19. jūlijam.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz  sports@saulkrasti.lv

Nometnei sākoties lūgums sagatavot:

  • Vecāku iesniegumu;
  • Ārsta izziņu par veselības stāvokli;
  • Vecāku līdzfinansējumu 25 eur apmērā (pusdienām, launagam).

Uzsākoties nometnei, ar vecākiem tiks slēgts līgums.

Uzmanību! Nometnei drīkst pieteikties bērni, kas ir deklarēti Saulkrastu novadā.

Nometnē vietu skaits ir ierobežots! Dienas plāns tiks izsūtīts dalībniekiem, kuri piedalīsies nometnē. Katru dienu berni varēs iepazīties ar dažādiem sporta veidiem.

Nometnes dienas režīms:

Ierašanās no 9.00
Rīta aplis 9.30
Pirmais treniņš 10.00-12.00
Pudienas 12.30
Brīvā laika aktivitātes (spēles, radošās darbnīcas, lekcijas, rotaļas) 13.00-14.30
Viegls launags 14.30
Treniņš 15.00-17.00