Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Infrastruktūra

  Nadežda

  03.07.2020

  Labdien.
  Vai plānots atgriezt atpakaļ ģērbtuvi Zvejniekciema pludmalē?

  Labdien!

  Ģērbtuvi Zvejniekciema pludmalē pašvaldība bija spiesta demontēt, jo kāds ļaunprātīgi bija to apgāzis un sabojājis. Pašvaldība šogad plāno uzstādīt jaunas pārģērbšanās ģērbtuves peldvietā “Centrs”. Izvērtēsim esošo pludmales pārģērbšanās ģērbtuvju pārvietošanu uz Zvejniekciema pludmali.

 • Infrastruktūra

  Kaspars Bērziņš

  03.07.2020

  Labdien.
  Krasta ielā pretī bijušajam kultūras namam uz pašvaldības zemes ir redzama baļķu kaudze, baļķu uzglabāšanas laukums. Skats nekārtīgs.
  Vai tas saistīts ar meža darbiem un vai jaunais asfalta segums to spēj izturēt?
  Kad un vai ir paredzēts šo bardaku novākt?

  Kur un pie kā vērsties, lai arī es ar saviem baļķiem varētu šādi rīkoties?

  Labdien!

  Paldies par Jūsu ziņu.

  Pašvaldība ir apsekojusi Jūsu minēto vietu un konstatējusi, ka baļķu kaudze tur neatrodas.

 • Infrastruktūra

  Saulkrastu iedzīvotāja

  03.07.2020

  Labdien, vai iespējams kāds risinājums auto novietošanas jautājumā pie t.s. nudistu pludmales vasaras sezonā? Cilvēki, kas liek auto ceļa malā jau ar domām pludmalē, ka nedomā par nekādu elementaro drošību kāpjot ārā no auto, ejot pa ceļa braucamo dalu uz pludmalu utt.

  Labdien!

  Tur kur automašīnas tiek novietotas tas ir atļauts. Līdz šim pašvaldības policija nav konstatējusi pārkāpumus automašīnu novietošanas vietā (jūras pusē). Iespēju robežās biežāk piebraukāsim pie minētā ceļa posma, lai veiktu pārrunas ar autovadītājiem.

   

 • Infrastruktūra

  omniva

  02.07.2020

  Labdien. Pabažu iedzīvotājiem prasās pēc papildus gājēju pārejas, jo saulainās dienās ar bērniem pāri ielai pāriet droši ir gandrīz neiespējami, jo ir intensīva auto satiksme posmā no veikala TOP – Līdz Pineresort viesnīcai nav nevienas pārejas, lai gan attālums ir gandrīz 600 metri. Prasās viena gājēju Vidus ielas rajonā, jo tur ir arī izjeja uz jūru, vai pie Vidusielas pieturas.

  Labdien!

  Paldies par ieteikumu. Informāciju nodosim Novada attīstības nodaļai.

 • Pasākumi

  Sandra

  02.07.2020

  Labdien

  Tā kā bērniem nav nmetnes u.tml. Līdz ar to pusaudži klīst bezdarbībā pa ielām, vai pašvaldība varētu noalgot uz vasaras brīvlaiku laiku kādu sporta skolotāju vai tml., kurš varētu sporta laukumos gan pie Saulkrastu skolas, gan Zvejniekciema skolas organizāt dažādu sporta trenniņus – voejbolu, futbolu tml. Pusaudži paši kļīst pa šīm vietām, arī pie estrādes, ja kāds uzņemtos šefību, tad atrkristu uzvedības problēmas un pusaudžiem būtu interesanti. Šobrīd notiek pusaudžu nepārtraukta strostēšana, bet varētu viņus ar kaut ko airaut – tas būtu samērā lēti salīdzinot ar ielaistām problēmām un pēc tam psihologu konsultācijām.

  Labdien, Sandra!

  Paldies par ieteikumu.

  Pusaudžiem Saulkrastu novadā ir lieliska iespēja savu brīvo laiku aktīvi pavadīt Jauniešu mājā,  ik dienas to apmeklē no 30 līdz 40 bērni, pusaudži un jaunieši vecumā no 7 līdz 19 gadiem. 

  Ieteiktu sazināties ar Jauniešu mājas darbiniekiem un uzzināt par iespējām, cik mums ir zināms, jaunatnes darbinieki ne tikai darbojas ar jauniešiem centra telpās, bet dodas izbraukumos, uz stadionu spēlēt spēles. Tieši šonedēļ jauniešu centra darbinieki vada nometni Saulkrastu novadā deklarētiem bērniem. 

  Jauniešu māja Tālr. 67952649, mob.29445270

  Arī Saulkrastu sporta centrs šovasar organizē divas nometnes bērniem, kā arī sporta centrā notiek grupu nodarbības, ieteiktu sazināties arī ar Saulkrastu sporta centru par piedāvātajām aktivitātēm: Tālr. 26 600 632

   

 • Cits

  Rihards

  02.07.2020

  Sveicināti! Atkal kārtējais ”varonis” 27.06. vēlu vakarā svilina savus mēslus Zvejniekciemā piedūmodams un piesmirdinādams visu apkārtni. Johaidī, šitāds karstums un visiem dēļ viena supostāta logi jātur ciet. Tuvākie kaimiņi laikam tik kautrīgi, ka cieš šito stulbumu, ja tik ilgi un tik tālu smaka un dūmi plivinās gaisā. Sāk apnikt.

  Labdien!

  Paldies par iesūtīto informāciju. Lūgums šādos gadījumos sazināties ar Saulkrastu pašvaldības policiju.

  Dežūrdaļas diennakts tālruņi 67142525, 25449916

   

 • Huligānisms

  Tambergs

  02.07.2020

  Labdien! Uzdodu jautājumu atkārtoti! Atbildes novilcināšana jau vien liek domāt, ka nav kaut kas tīrs! Jau noskaidroju, ka Saulkrastos, Rīgas ielā 54 notiek RIMI būvniecības darbi. Bet vai ir bijusi publiskā apspriešana par šo objektu? Vai tiešām Saulkrastos būs kārtējais Rimi “konteineris”, kuru Pilsētniece Līga būs apstiprinājusi, ignorējot Saulkrastu iedzīvotāju viedokli? Ja tā ir noticis, vai Pilsētnieces Līgas darbībā nav saskatāma noziedzīga rīcība neatgriezeniski bojājot Saulkrastu tēlu?

  Labdien!

  Paldies par Jūsu jautājumu.

  Būvniecības ieceres publisku apspriešanu reglamentē divi dokumenti:

  1. Būvniecības likuma 14. panta piektā daļa nosaka gadījumus, kad būvvaldei jānodrošina būvniecības ieceres publisko apspriešana pirms lēmuma pieņemšanas par būvatļaujas izdošanu.
  2. 10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” nosaka kārtību, kādā apspriešana veicama.

  Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā teikts: ”Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet, kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri.”

  Uz zemes gabala Saulkrastos, Rīgas ielā 54, kadastra apzīmējums 80130030431, vēsturiski atradās veikali un noliktavas. Saulkrastu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos teritorija atzīmēta kā Publiskās apbūves teritorija. Saņemot ieceri par veikala pārbūvi, Saulkrastu novada būvvalde izvērtēja ieceres atbilstību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un konstatēja, ka pastāv pilnīga atbilstība. Arī ēkas lietošanas veids nemainās – bija veikls un būs veikals. Tā kā veikala darbība nav saistāma ne ar smaku, ne troksni, ne vibrāciju vai cita veida piesārņojumu, būvvalde pieņēma lēmumu izsniegt būvatļauju bez publiskas apspriešanas.

  Ir saprotams, ka būvniecības darbu veikšanas laikā gan būs brīži, kas vibrāciju vai putekļus varēs konstatēt, taču tās ir ļoti īslaicīgas neērtības un piederas jebkuriem būvdarbiem.

   

 • Infrastruktūra

  Andris

  30.06.2020

  Sveiki.
  Zvejniekciemā, pārraktajās ielās notika seguma apstrāde ar pretputekļu līdzekli, izņemot Celtnieku ielu, kāds tam būtu skaidrojums? Un kad tiks atjaunots asfalta segums uz Ganību ielas. Pirms seguma apstrādes tur varēja vismaz greideri palaist, esošā kvalitāte ir drausmīga.

  Labdien!

  Celtnieku ielā šobrīd notiek izbūves darbi ūdenssaimniecības projekta ietvaros, līdz ar to ielas seguma apstrāde ar pretputekļu līdzekli pagaidām nav paredzēta. Kas attiecas uz Ganību ielu, tad asfalta segums tiks ajaunots līdz vasaras beigām.

 • Infrastruktūra

  Andris

  30.06.2020

  Sveiki. Vai ir plānots izmainīt automašīnu stāvēšanas atļaujas vai pieņemt kādus mērus pie kafejnīcas Abra? Karstajā laikā ir pamatīgi sabojāta asfalta sadalošā līnija šosejas vidū,un tas notika dēļ mašīnu novietnes nomalē,un pārējiem braucējiem nācās pārkārtoties uz šosejas vidu,lai apbrauktu.

  Labdien!

  SIA “Saulkrastu komunālserviss” apsekoja šo ceļa posmu un tuvākā laikā neatbilstības tiks novērstas.

 • Infrastruktūra

  Mārtiņš

  30.06.2020

  Labdien!
  Sakiet, lūdzu, kad beidzot tiks sakārtots Lauku ielas grantētais ceļa posms no vasarnīcu ciema “Veselība” virzienā uz Rīgas ielu? Minētais ceļa posms ir ļoti bedrains un pilns ar lieliem akmeņiem, kas apgrūtina pārvietošanos ar bērnu ratiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Piekritīsiet, ka nav īsti droši regulāri nest bērnu ratus pāri dzelzceļa sliedēm, lai izvairītos iet pa šo ceļu.

  Labdien!

  Informējam, ka šis zemes ceļš pieder VAS “Latvijas dzelzceļš”, līdz ar to mēs neesam tiesīgi veikt ieguldījumus ceļa uzlabošanai vai uzturēšanai. Tuvākā laikā nosūtīsim VAS “Latvijas dzelzceļš” atkārtotu lūgumu izskatīt iespēju veikt ceļa uzlabošanas darbus, tādejādi nodrošinot ciemata iedzīvotājiem drošu pārvietošanos.