Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Infrastruktūra

  Ieva

  06.09.2017

  Kad ir plānots nozāģēt bīstamos aizlauztos zarus no kokiem Rīgas ielā?Tie jau ir nokaltuši un draudīgi karājas virs trotuāra.

  Tā kā vētras postījumi bija apjomīgi, pašvaldības finansējums to novēršanai ir izlietots. Līdz ar to vētras postījumu seku novēršanas darbi pašlaik nenotiek. Pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli  valdībai ar lūgumu piešķirt finansējumu, lai darbus varētu pabeigt.Līdz ko finansējums tiks saņemts, darbus turpinās.  Tomēr, ja ir izveidojusies kritiska situācija, lūgums precizēt adresi, kur atrodas aizlauztie zari.

 • Infrastruktūra

  Jurijs

  05.09.2017

  Sveicināti !
  Gribētos saņemt informāciju par jauniem atsevišķi stāvošiem tualetes apkopes noteikumiem
  1. Kāda ir mazmājiņu reģistrēšanas kārtībā Saulkrastos ? Ja šie noteikumi tikai top, tad kad plānots izstrādāt šos noteikumus ?
  2. Ja es gribu nomainīt esošo risinājumu uz kaut ko modernāko ( septiķi vai bio attīrīšanas iekārtu ) vai ir kaut kādas vadlīnijas ko drīkst un nedrīkst ierīkot Saulkrastos ?
  Liels padies par atbildēm

  Saulkrastu būvvalde informē, ka pašvaldībām decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide jāuzsāk līdz 2019. gada 1. janvārim un līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz. Tiks izstrādāti atbilstoši pašvaldības saistošie noteikumi, kuri pēc apstiprināšanas būs publicēti pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

  • Saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”” 152.punktu vietās, kur nav izbūvētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, individuālajās dzīvojamās mājās izbūvē hermētiskas izvedamas notekūdeņu krājtevertnes.
  • Savāktie notekūdeņi jānodod asenizatoram tik bieži, lai tie neizplūstu vidē, nesūktos augsnē u.tml.
  • Piesārņojuma nokļūšana gruntī un pazemes ūdeņos nav pieļaujama.
  • Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 248.9. punktu, līdz centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvei, var ierīkot  individuālas slēgta tipa bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un to slēgta tipa filtrācijas laukus. To izbūvē jāievērojo Aizsargjoslu likuma 28.panta prasības.

 • Infrastruktūra

  Rolands

  04.09.2017

  Kad tiks uzbūvēta normāla pāreja dzelzceļam Brāļu Kaudzīšu ielas turpinājumā?Tā ir nepieciešama ar kāpnēm un lenteriem dzelzceļa uzbēruma abās pusēs.Atgādinu,ka šeit ir trīsi ciematiņi un visi jau nebrauc ar auto!Pagājušajā gadā par to jau tika runāts ar domes plānotāju un Līča kungu,bet uz priekšu diemžēl nekas nevirzās.Tas būtu viens labs darbiņš no Jūsu puses iedzīvotāju labā!!!
  Kad tiks samazinātsNĪN pensionāriem,sakarā ar savāktajiem parakstiem?

  Jautājums par gājēju pārejas izbūvi ir VAS ”Latvijas Dzelzceļš” kompetencē, kā arī pašvaldībai ir jāiegulda ievērojami finanšu līdzekļi, lai piedalītos šādas infrastruktūras izbūvē. Uz šo brīdi nepieciešamie finanšu līdzekļi gājēju pārejas būvniecībai pašvaldībai nav pieejami. Aicinām izmantot tuvāk esošo organizēto dzelzceļa pārbrauktuvi.

  Saulkrastu novada dome augusta sēdē pieņēma saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu Saulkrastu novadā”. Noteikumi ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās ministrijai (VARAM) atzinuma saņemšanai. Mēneša laikā VARAM sniegs atbildi, vai saistošie noteikumi atbilst normatīvo aktu prasībām. Pēc atbildes saņemšanas noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”, kā arī www.saulkrasti.lv .

 • Infrastruktūra

  Inna

  30.08.2017

  Labdien!

  Vēlētos painteresēties, kāpēc jau trešo nedēļu BAMā (tā sauktajā “jaunajā BAMā”) nestrādā ielu apgaismojums? Pie kā Kameņu ielas iedzīvotājiem jāvēršas šajā jautājumā?

  Paldies

  Paldies par informāciju ! Vētras laikā Eglāju ielā uz laternas staba uzkrita koks, kā rezultātā izveidojies elektrolīnijas kabeļa, kas atrodas zem zemes, slēptais defekts.Šobrīd elektrolīnijas remontdarbi turpinās.

 • Infrastruktūra

  Ieva

  25.08.2017

  Vai Jūsu rīcībā ir informācija par divām lietām, vai Zvejniekciemā plānojas atvērt aptieku un arī ierīkot bankomātu? Tās ir divas ļoti svarīgas lietas, kas trūkst un ļoti daudzi zvejniekciemieši par to sūdzas. Bankomātu varētu ierīkot vai nu pie veikala Mego, vai pie Kultūras nama. Paldies jau iepriekš.

  Diemžēl pašvaldības rīcībā šādas informācijas nav. Bankomātu, aptieku, veikalu un citu pakalpojumu sniegšanas vietas izvēlas pats komersants, izvērtējot pelņas iespējas.

 • Infrastruktūra

  Uldis

  25.08.2017

  Labdien,
  Vēlējos uzzināt vai nākotnē ir plānots veidot gājeju celiņu/trotuāru uz Vidrižu ielas starp Alfrēda kalniņa ielas un Krūmu ielas? Šajā posmā ir intensīva auto satiksme un ir arī līkums aiz kura grūti ievērot gājējus.
  Un vēl posms skaitās arī oficiālā dzelzsceļa šķēršošanas posms – mazais posms uz Vidrižu ielas Līdz kŗumu ielai ir diezgan šaurs, lai apmainītos divi auto un paralēli vēl gājēji iet un stumj ratiņus.

  Paldies par informāciju ! Šajā vietā ietve ir nepieciešama. Plānojot tuvāko gadu budžetu, pašvaldība izskatīs iespēju paredzēt finansējumu ietves izbūvei.

 • Cits

  Hans

  22.08.2017

  Sveicieni!

  Varbūt noderētu uzstādīt kaut kādu tīklu vai sētu ap pludmales volejbola laukumiem? Nereti bumbas izlido no laukumiem. Gadījās tā, ka gāju garām laukumam un bumba atsitās pret bērna ratiem. Nekas tāds nenotika, bet tomēr nepatīkami.

  Ap pludmales laukumiem nožogojumu uzstādīt nav paredzēts.

 • Pašvaldības darbība

  EZIS

  18.08.2017

  Jautājums konkrēts-cik bieži(un laika izteiksmē)- pašvaldības policists drīkst doties darba laikā (maiņā) uz mājām -vai savās personīgajās vajadzībās ar pašvaldības dotēto mašīnu+benzīnu?

  Pašvaldības policijas auto izmantošana privātiem braucieniem nav atļauta, tomēr, ņemot vērā policijas darba specifiku, došanās pusdienot uz mājām atsevišķos gadījumos ir pieļaujama.

 • Cits

  Ligita

  18.08.2017

  Sveicināti!
  Vēlējos uzdot jautājumu par jaunajiem mazmājiņu reģistrēšanas un apkopes noteikumiem.
  Ir zināms, ka Zvejniekciemā pie centralizētās kanalizācijas ir pieslēgtas tikai daudzdzīvokļu mājas un, droši vien, arī skola un kultūras nams, jo citur šādas kanalizēcijas sistēmas vienkārši nav. Taču, kā smejies, spundi dibenam priekšā neaizbāzīsi.
  Ja individuālās mājas iedzīvotāji, īstenojot permakultūras principus, dabiskās vajadzības nokārto lielā katlā, ikreiz pēc katras nokārtošanās reizes apberot fekālijas un urīnu ar skaidām vai kaļķiem, kas uzsūc mitrumu un likvidē jebkādas smakas, un regulāru šo katlu iztukšo speciālā kompostēšanas vietā, kur saturs nostāvas aptuveni divus gadus un pēc tam satrūdējušo saturu var atkal izmantot kā ļoti vērtīgu augu mēslojumu (zināms, ka civēka mēsli minerālvielu ziņā ir daudz vērtīgāki par jebkura cita lopiņa mēsliem):
  1) vai saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ir jāreģistrē arī šādi katli un kompostēšanas vietas?
  2) vai individuālās mājas saimnieks pats nedrīkstēs iztukšot šādu katlu, bet būs jāsizsauc sertificēts asenizators, kas pirms tam nosvērs kompostējamo masu?
  3) vai tiks aizliegts individuālo māju saimniekiem kompostēt un atkārtoti izmantot savus mēslus?

  Liels paldies iepriekš par drīzu un konstruktīvu atbildi!

  Saulkrastu būvvalde informē, ka saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”” 152.punktu, vietās, kur nav izbūvētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, individuālajās dzīvojamās mājās izbūvē hermētiskas izvedamas notekūdeņu krājtvertnes.Savāktie notekūdeņi jānodod asenizatoram tik bieži, lai tie neizplūstu vidē, nesūktos augsnē u.tml. Piesārņojuma nokļūšana gruntī un pazemes ūdeņos nav pieļaujama. 

 • Cits

  Māris

  17.08.2017

  Labdien!
  Lūdzu izvērtēt piekrastes zvejnieku darbību izvietojot tīklus piekrastes zonā. Bieži tīkli ir izvietoti ļoti tuvu krastam, 40-50 metru attālumā, arī vietās kas ir atpūtnieku apmeklētas, piemēram, Pabažu rajonā. Uzskatu, ka tik tuvu krastam izvietoti tīkli ir bīstami gan bērniem gan pieaugušajiem peldētājiem. Varbūt ir nepieciešams noteikt kādu drošu tīklu izvietošanas robežu vismaz pilsētas robežās?

  Paldies par informāciju !  Pēc Valsts vides dienesta (VVD) sniegtās informācijas, atbilstoši Ministru kabineta  02.05.2007. noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” apakšpunktam 10.5.1. piekrastes zvejniekam ir aizliegts izvietot zvejas rīkus tuvāk par 100m no krasta, izņemot reņģu tīklus laika periodā no 1. decembra līdz 31. martam.

  VVD ņems vērā sniegto informāciju un tuvākajā laikā apsekos minēto akvatoriju.