Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Cits

  Aigars

  11.05.2017

  Labdien,
  vai tas ka Saulkrasti .lv nekur neredz sadaļu “tūrisms” ir pārpratums?!

  Sadaļa “Tūrisms” ir pieejama mājas lapas labajā malā (attēlā atzīmēts sarkanā rāmī)

 • Zaļā zona

  Astra

  27.04.2017

  Vēl viens jautājums sakarā ar Baltās kāpas teritoriju. Ko plānots darīt ar šausmīgā paskata sarkano, veco tualeti? Tā jau gadiem nefunkcionē, tikai bojā skatu!

  Paldies!

  Uz šo brīdi Saulkrastu novada dome ir iesniegusi publiskās tualetes Baltajā kāpā izveides projektu publisko un privāto partnerattiecību biedrībā “Sernikon” finansējuma saņemšanai.Ja projekts tiks apstiprināts, tualetes būvniecības darbi varētu sākties šī gada rudenī.

 • Cits

  Astra

  27.04.2017

  Sveiki, vēlreiz vēlos atgriezties pie atkritumu šķirošanas Baltās kāpas stāvlaukumā. Jau vairākas reizes šeit esmu vērsusies ar lūgumu novietot blakus škiroto atkritumu koneineriem arī sadzīves atkritumu konteireu, jo sākoties siltajam laikam cilvēku plūsma ir vai nu tik liela vai dumja, vai slinka, ka ar mazajiem konteineriem blakus ezītim un soliņam nepietiek, un šķiroto atkritumu konteineros tiek mests viss pēc kārtas. Šodien liekas arī sētnieks bija izmetis maisu ar skujām/lapām/zemi konteinerā domātam priekš kartona/metāla/plastmasas. Vai arī otrs variants – ja Jūs tiešām spītīgi neatbalstāt atkritumu šķirošanu, tad nomainiet škiroto atkritumu konteinerus uz sadzīves atkritumu konteineriem, jo tam, kas tagad te notiek nav nekādas jēgas! Un es, kā arī mani kaimiņi sameklēsim citu vietu, kur cilvēki pazīst burtus, kas rakstīti uz konteinera.

  Tāpat kā visā novadā arī pie Baltās kāpas sadzīves atkritumu konteinerus lielākus par 50l uzstādīt nav plānots. Kā jau iepriekš informējām, tiek darīts viss, lai sabiedrību izglītotu, kā arī sauktu pie atbildības un sodītu neapzinīgos – vainīgos. Jāuzsver, ka pirms pārstrādes šķiroto atkritumu konteineru saturu vienmēr pāršķiro, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu un kvalitatīvu šķiroto atkritumu pārstrādi.

 • Pašvaldības darbība

  Elita

  24.04.2017

  Kā Saulkrastu Dome izskaidro,ka Komersantiem,kuriem piederošās dzīvojamās mājas sadalītas dzīvokļu īpašumos, Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ir 70%?

  Ja komersantiem, kas ir reģistrēti komercreģistrā pieder dzīvoklis, tad saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.7  nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti (citiem mājokļa nodoklis ir 0,2-0,4-0,6 %), ja vien īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā.Bet, ja komersants ir noslēdzis īres līgumu un kaut kāda iemesla pēc šo īres līgumu nevar reģistrēt zemesgrāmatā (parasti, ja ir kredīts, bankas neļauj īres līgumu reģistrēt, jo tas ir kā īpašuma apgrūtinājums), tad pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka komersants var rakstīt iesniegumu pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanu, pie nosacījuma , ka īrnieks (jābūt īres līgumam)ir LR rezidents un ir deklarējis dzīvesvietu minētajā dzīvoklī.

 • Infrastruktūra

  Krista

  22.04.2017

  Labdien!

  Vēlos precizēt, vai šogad arī, līdzīgi kā iepriekšējos gados būs lielo atkritumu izvešanas akcija, kur ZAAO savāca, ja nemaldos ne vairāk kā 3 lielgabarīta atkritumus bez maksas. Ja šāda akcija būs – lūdzu norādiet laiku, kā arī informāciju, kā var tai pieteikties?

  No 21.- 23.aprīlim Saulkrastu novada dome sadarbībā ar SIA “ZAAO” rīko nestandarta atkritumu savākšanas akciju. Tuvāka informācija pieejama  https://saulkrasti.lv/jaunumi/pasvaldiba-un-sabiedriba/nestandarta-atkritumu-savaksanas-akcija-2/  .

 • Pasākumi

  Aigars

  20.04.2017

  Kādēļ 3. maijā pārklājas divi pasākumi? Saulkrastu pavasaris un orientēšanās spēle saules laukumā.

  Šogad tiešām divas Saulkrastiem tradicionālas aktivitātes notiks vienā dienā (ik gadu “Saulkrastu pavasaris” notiek trešdienās, bet orientēšanās spēle 3. maijā), taču noteiktie sacensību laiki dod iespēju interesentiem piedalīties abās sacensībās. Orientēšanās sacensību “Saulkrastu pavasaris” pastāvīgajiem dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties arī  gadskārtējā orientēšanās spēlē, tiek dota iespēja “Saulkrastu pavasara” 5. kārtā startēt pl. 16.00. Šāda iespēja būs sportistiem, kuri iepriekšējā kārtā –  26. aprīlī – par šo nepieciešamību informēs sacensību galveno tiesnesi Induli Peilānu.

 • Infrastruktūra

  Jānis

  13.04.2017

  Labdien!
  Rīgas un Siguldas ielas krustojums.
  Avārijas rezultātā tika nolauzta informatīvā zīme, uz kurieni šis ceļš ved.
  Kad tā tiks atjaunota?

  Paldies par informāciju ! Apsekojot norādīto krustojumu, tika konstatēts, ka ceļa zīmes – norādes atrodas uzstādītajās vietās.

 • Infrastruktūra

  Sandra

  07.04.2017

  Labdien.
  Kas notiek, ka ik pārdienās BAMA ielas tiek greiderētas, bet no tās greiderēšanas ceļi līdzenāki netop, tikai uzrauj akmeņus un ceļš kļūst bedrains un akmeņains, Viļa Lāča ielas pāreja uz grants ceļu nu ir izveidojies tramplīns. Kas par to atbild un kāpēc tāda situācija. Vai grants nav jāber kad greiderē?

  Ceļu greiderēšanu veic SIA “Saulkrastu komunālserviss”, un tā  tiek veikta atbilstoši ielu un ceļu uzturēšanas klasei.Apsekojot V.Lāča ielas pāreju uz grants segumu, “tramplīni” ceļu segumā netika konstatēti.

 • Pašvaldības darbība

  Elita

  06.04.2017

  Kāpēc Saulkrastu centrā,pretēji iedzīvotāju iebildumiem, atrodas morāli degradējošā spēļu zāle Fēnikss?

  Azartspēļu un izložu likums aizliedz organizēt azartspēles baznīcās, ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās, pasta struktūrvienībās, kredītiestādēs, publisko pasākumu rīkošanas vietās, tirgos, ēkās, kurās ir dzīvokļi, veikalos, kultūras iestādēs un citās publiskās vietās. Attiecībā uz pārējām vietām likums paredz iespēju pašvaldībai izvērtēt, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

  Saulkrastu novadā no 2008.gada 10.novembra līdz 2009.gada 9.janvārim norisinājās publiskā apspriešana par azartspēļu turpmāku rīkošanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. Apspriešanā piedalījās 305 iedzīvotāji, no kuriem 285 nobalsoja pret azartspēļu turpmāku rīkošanu. 2008.gadā ar domes lēmumiem tika aizliegta azartspēļu rīkošana abās azartspēļu zāles, kas atradās Saulkrastu pilsētā (Rīgas ielā 100 un Ainažu ielā 24A). Domes lēmumi tika pārsūdzēti tiesā un rezultātā atcelti.

  Augstākā tiesa savā spriedumā domei norādīja, ka pašvaldībai jāpatur prātā, ka no likuma mērķa (komersanta intereses, no vienas puses, un iedzīvotāju intereses, no otras puses) neizriet likumdevēja griba azartspēļu pakalpojumus vispār izskaust. Tādēļ, vērtējot sabiedrības interešu aizskāruma esību un būtiskumu, pašvaldībai jāraugās, lai pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi nesniegtos tiktāl, ka pakalpojumu sniegšanas iespēja attiecīgajā (..) teritorijā faktiski tiek izslēgta, pamatojot šādu lēmumu ar vispārīgu vērtību aizsardzību, ka iedzīvotāju liela daļa (..) pret azartspēļu zāles atvēršanu izturas noliedzoši.

  Ņemot vērā iepriekšējo negatīvo pieredzi, domei šobrīd nav tiesiska pamata ierobežot azartspēļu organizēšanu konkrētajā vietā.

 • Pašvaldības darbība

  Zane Melne

  03.04.2017

  Sveicināti.
  Kādēļ Saulkrastu novada domē tika izsludināta vakance – Jurists, tad pieteikšanās tika pārtraukta un, tad atkal izsludināta, bet novada domes juridiskās nodaļas kontaktu saraksts nav mainījies, kādēļ nav aktualizēta informācija, ja kāds ir pametis darbu? Kad būs rezultāti domes izsludinātās vakances konkursam – Jurists???

  Vakance “Jurists” tika izsludināta, pamatojoties uz darbinieka uzteikumu. Darbinieks, izmantojot darba līgumā noteiktās tiesības, iesniedza uzteikuma atsaukumu.

  Pēc darbinieka atkārtota uzteikuma saņemšanas, vakance tika aktualizēta, sludinājums tika atjaunots gan www.saulkrasti.lv, gan CV-Online, gan NVA vakanču portālā. Visi pretendenti, kas bija pieteikušies vakancei, tika informēti, ka vakance ir atjaunota.

  Esošais jurists, ievērojot uzteikuma termiņu (1 mēnesis), vēl ir darba tiesiskajās attiecībās ar domi.

  Pašlaik notiek kandidātu atlases process. Pēc piemērotākā kandidāta pieņemšanas darbā,  kontaktinformācija tiks aktualizēta .