Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Cits

  Jana

  05.02.2018

  Zvejniekciemā daudzas iela nav kaisītas, Upes iela jau vairākas dienas ir super slidena.

  Paldies par informāciju ! Vieta tiks apsekota.

 • Pašvaldības darbība

  Sandra

  02.02.2018

  Labdien.
  Iepirkuma komisija informē, ka tiks izbūvētas jaunas 2 ielas un 6 rekonstruēt, bet nav informācija par kurām ielām iet runa. Jautājums, kuras rekonstruēs un kur izbūvēs un kāds tam pamatojums kāpēc tieši tās ielas?

  Attīstības un plānošanas nodaļa informē, ka projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” ietvaros plānots izbūvēt divas jaunas ielas – Svētku iela un Pirmā iela (Saulkrastu stacijas meža rajonā), un veikt sešu ielu pārbūvi (Bīriņu iela, Akāciju iela, Ostas iela, Upes iela, Jūras prospekts, Melnsila iela). Minētās ielas izvēlētas, jo tajās un to tuvumā notiek vai tuvākajā laikā notiks uzņēmējdarbība. Uzņēmēji ir apliecinājuši gatavību veikt finansiālus ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībā un veidot jaunas darbavietas,  līdz ar to pašvaldība sakārto ceļu infrastruktūru, kas papildus veicinās uzņēmējdarbības attīstību novadā.

 • Cits

  pusdienotāji

  30.01.2018

  labdien.
  tas var būt būtu vairāk kā ierosinājums mūsu Bērziņas kafejnīcas saimniekiem. kafejnīca darbojas jau tik ilguis gadus, pusdienas arī garšīgas gatavo, bet ir tomēr ik pa laikam vajadzīgs kaut vai kosmētiskais remonts – pārkrāsot sienas, atsvaidzināt dekorācijas, galda klājumus..,
  pašreiz kafe ir ar tādu kā “vecuma piegaršu’. Var būt saimnieks saklausīs pusdienōtājus..lai veicas un ceram uz vizuālām pārmaiņām.

  Jūsu minētā kafejnīca nav pašvaldības struktūrvienība vai institūcija, tas  ir privātīpašums. Līdz ar to dome nevar atbildēt vai sniegt skaidrojumu par situāciju. Aicinām vērsties pie uzņēmuma īpašnieka.

 • Infrastruktūra

  autobrauceji

  30.01.2018

  Sveiki!
  galu galā – kurš apsaimnieko ceļu V 78? Nevienam par to galva nesāp. arī līdz Saulkartsu robežzīmei ceļš netiek apsekots un kopts…

  Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa informē, ka ceļš V78 pieder pašvaldībai un atbilst C uzturēšanas kategorijai.Tas tiek apsekots, tajā skaitā tīrīts atbilstoši autoceļu uzturēšanas prasībām un specifikai.Tuvāka informācija par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli pieejama  https://likumi.lv/doc.php?id=206467 , kā arī http://m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/284424-autocelu-uzturesana-ziema/

 • Pašvaldības darbība

  Sandra

  29.01.2018

  Labdien.
  Par Rīgas ielu jūs neesat atbildējuši. Tāpēc lūdzu atbildiet, kā jūs novēršat slīdamību Rīgas ielā? Jo nekas neliecina, ka tas būtu kaisīts ar pretslīdes materiālu.

  Kā informē Pašvaldības  nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa, Rīgas iela laika posmā no 24.- 27.janvārim ar šķidrās sāls maisījumu ir apstrādāta 3 reizes. Šobrīd to darīt nav nepieciešamas, jo gaisa temperatūra jau vairākas dienas ir pozitīva.

 • Pašvaldības darbība

  Sandra

  26.01.2018

  Labdien.
  Kāpēc netiek kaisīts trotuārs ar smilti Siguldas ielas un Rīgas ielas, melnais ledus apdraud kājāmgājējus.

  Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa informē, ka pašvaldības īpašumā esošai ietvei Siguldas ielā posmā no Rīgas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei slīdamība ir novērsta. Posms aiz dzelzceļa pārbrauktuves ir valsts īpašums, kuru apsaimnieko uzņēmums “Latvijas Valsts ceļi”.

 • Infrastruktūra

  Zanda

  22.01.2018

  Mani konkrēti interesētu Vef Biķernieki, bet kopumā būtu jāstrādā pie visām!

  Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa informē, ka šogad d/s VEF-Biķernieki teritorijā notiks ceļu seguma atjaunošana 860 m garumā, ceļu nomaļu planēšana un apaugumu (krūmu) noņemšana – 1050 m, kā arī plānota meliorācijas grāvju tīrīšana 400 m garumā.

   

   

 • Infrastruktūra

  Zanda

  16.01.2018

  Labdien!
  Kad pašvaldība plāno savest kārtībā dārziņu teritorijas? Vai tas vispār ir paredzēts pilsētas attīstības plānā, jo arī šis teritorijas ir pilsētai piederošas!

  Lūgums precizēt pār kādām dārziņu teritorijām ir domāts ? Paldies !

 • Pašvaldības darbība

  Rolands

  15.01.2018

  Kad Saulkrastu dome uzlabos savu darbu,nešķaidīsies ar nodokļu maksātāju naudu?
  Šoziem Bamam ir divas reizes ar nokavēšanos izbraucis cauri smilšu,sāls kaisītājs.Tā rezultātā abas reizes ar šo maisījumu bija nocūkota sēta,kas atrodas 3 m attālumā no asfalta!Cik saprotu,tad šāds kaisītājs nav piemērots mazo ieliņu nokaisīšanai,ka puse materiāla nokļūst zālē un aiziet pa gaisu!!!

  Paldies par informāciju! Tā ir nodota ielu uzturētājam. Turpmāk, kaisot ielas, tiks ierobežots braukšanas ātrums, līdz ar to mazināsies maisījuma izmešanas attālums.

 • Infrastruktūra

  sportists

  09.01.2018

  Saulkastu centrs. Saules laukums.
  Gājēju celiņš uz jūru. Starp informācijas centru un kafe Mare nedeg apgaismojums.
  Paldies!

  Liels paldies par informāciju ! Vieta tuvākajā laikā tiks apsekota.