Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Cits

  Silvija

  29.03.2017

  Vai mājai -Krasta ielā 13 ir projekts saimniecības ēkai,garāžai,sķūnim un pagrabam? Vai dzīvojamā māja reģistrēta Zemesgrāmatā? Lūdzu jautājumu uztvert nopietni. No atbildes izrietēs nākošo jautājumu skaits.

  Jūsu minētā adrese ir privātīpašums, līdz ar to dome nav tiesīga publiski sniegt informāciju. Ja ir nepieciešama informācija, lūgums vērsties ar iesniegumu domē.

 • Cits

  Nils

  29.03.2017

  Kāpēc bija vajadzīgs centrā -Projekts “Multifunkcionālais jauniešu centrs Saulkrastos, Raiņa ielā 7” kas izmaksāja 107 512 eiro! ja tika paņemts aizņēmums Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos
  iegādei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām, kas izmaksāja 210 059 eiro un vēl maksāsim līdz 2026.-2030.gadam!!!! -Tur ir mežonīgi liela platība -kur varēja veselu Multifunkcionālu jauniešu centru izveidot! kaut trīs! 2013 gada februārī tika Atklāts Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centrs ‘Saulespuķe’-Dienas centra jauno telpu remonta un aprīkojuma iegādes kopējās izmaksas bija 33 470,29 latu tas ir aptuveni 46 500 tūkstoši eiro ar to nepietika?

  Kā bija iecerēts, ēka Smilšu ielā 7 tiks nodota Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Izsoles brīdī iegādājoties ēku, nekustamā īpašumu novērtējumā vairāki būtiski tehniskie trūkumi netika iekļauti, kas atklājās ēku pārņemot. Apzinoties situāciju, pašvaldība pieteica projektu, lai piesaistītu ES fondu līdzekļus. Tomēr projekts tika noraidīts, un pašvaldībai ir jārod risinājums, lai nodrošinātu ēkas atjaunošanas darbus.

  Kopš dienas centra “Saulespuķe” jauno telpu atklāšanas Raiņa ielā 7, kas notika 2013.gadā, darboties gribētāju skaits centrā ir dubultojies, un esošo telpu apjoms ir kļuvis par krietni mazu.  Izmantojot Šveices atbalsta programmas sniegtās iespējas, tika renovētas papildus telpas, kur dažādā laika režīmā un katrai vecuma grupai atbilstoši varēs darboties bērni un jaunieši vecumā no 6 – 25 gadiem.

 • Infrastruktūra

  Ligita

  28.03.2017

  Sveicināti! Kas noticis ar gājēju tiltiņu pāri Aģei pie Zvejniekciema skolas stadiona? Abos tā galos pielikta ķēde un aizlieguma zīme gājējiem to škērsot. Vizuāli nekādas problēmas neredz, tilta dēļi nav ne sapuvuši, ne izgāzušies. Vai tiešām nesošās konstrukcijas ir bīstamā stāvoklī? Kad būs iespējams to atkal šķērsot?

  Apsekojot un veicot tilta pār Aģes upi ekspertīzi tika konstatēts, ka tas ir nolietojies un pārvietošanās pa tiltu apdraud drošību, līdz ar to nav ekspluatējams. Šobrīd ir beigusies iepirkuma procedūra tilta pārbūvei. Plānots, ka pārbūves darbi tiks pabeigti šī gada rudenī.

 • Infrastruktūra

  Ligita

  28.03.2017

  Sveicināti!
  Pāris gadus atpakaļ jums lūdzu izskatīt iespēju uzlikt Upes ielas sakumā zīmi par dzīvojamo zonu un guļosos policistus, jo vasaras laikā pa Upes ielu satiksme ir ārkārtīgi dzīva, mašīnas brauc ar lielu ātrumu, un nav pat trotuāru, kur kājāmgājējam patverties. Turkāt ātri braucošās mašīnas rada lielu troksni, traucējot iedzīvotāju mieru. Toreiz jūs solījat zīmes uzlikšanu iekļaut nākamā pusgada darbu sarakstā, bet zīme joprojām nav uzlikta un situācija nav mainijusies.
  Kad ir gaidamas pozitīvas izmaiņas šajā jautajumā?

  Šobrīd Upes ielai tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts, kā rezultātā iela tiks sakārtota.

 • Cits

  Iveta

  27.03.2017

  Sakiet lūdzu, cik izmaksā Saulkrastu domes telpu uzkopšana? Pareizāk sakot, cik dome maksā uzkopšanas kompānijai?

  Saulkrastu novada domes telpu uzkopšanai 2015.gadā tika rīkots publiskais iepirkums, kurā uzvarēja SIA „Info serviss”. Ar noslēgto līgumu ir iespēja iepazīties www.saulkrasti.lv sadaļā Publiskie iepirkumi.

 • Infrastruktūra

  autobraucēji

  27.03.2017

  labdien.
  jau kuro reizi jautājam, kā pārziņā ir ceļš uz Vidrižiem caur Ķīšupi?
  Šis zemes ceļa segums ir vienkārši briesmīgā stāvoklī… tāds nav bijis nekad,. Kurš mums kompensēs izdevumus par a/m ritošo..:(
  Marta vidū izbrauca greideris(tiešām izbrauca, jo to nevar nosaukt par greiderēšanu..), ceļš tagad ir sauss, varētu greideris vairākas reizes tiešām zolīdi sakārtot ceļu.. par ko mums tāds sods..Zem šā parakstās visi tie, kas dzīvo šajā celā posmā..
  paldies par atbildi.

  Atkārtoti informējam, ka Vidrižu ceļa (V78) posms no autoceļa Saulkrasti – Bīriņi (V39) līdz zīmei “Saulkrasti” 1,4 km garumā ir asfaltēts un tā uzturēšanu veic SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Grantētais ceļa posms atrodas Sējas novadā un pieder VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Tuvāka informācija saziņai pieejama http://lvceli.lv/

 • Cits

  21.03.2017

  Lūdzu, savediet kārtībā vilciena stacijas Pabaži WC/labierīcības! Tak 21.gs ir! Durvis sieviešu pusē nav, viss netīrs, smird! Pāris metrus tālāk ir Velomuzejs un Baltā kāpa, vai tiešām nav kauns domei? Vai par to atbild “Latvijas dzelzceļš?” Ja jā, vai tad dome nevar lemt ka sakārto? Ne tur ūdens, kur rokas nomazgāt, bērnam nokārtoties vai pārtīt-vispār var aizmirst! Tāpat kā cilvēkiem ar kustību traucējumiem to izmantot ir neiespējami! Tas NAV normāli!

  Ņemot vērā to, ka Pabažu stacijas tualete ir VAS “Latvijas Dzelzceļš” īpašums, pašvaldībai nav tiesību ieguldīt līdzekļus tai nepiederošo īpašumu sakārtošanā. Jautājumu aicinām nosūtīt VAS “Latvijas Dzelzceļš”vai rakstot uz e-pastu  pv@pv.ldz.lv .

 • Infrastruktūra

  Villijs

  17.03.2017

  Izlasot atbildi uz jautājumu par esošo ielu neasfaltēšanu sakarā ar finansējuma nepietiekamību, jājautā no kurienes ir finansējums jaunu ielu (Pirmā, Svētku) projektēšanai un izbūvei, kas nekādu labumu lielālajai daļai iedzīvotāju nedos. Līdzšinējā Dome parāda savu nespēju risināt aktuālos jautājumus. Cerams, ka iedzīvotāji to novērtēs jūnija sākumā.

  Pirmās ielas un Svētku ielas projektēšanas un būvniecības darbus plānots veikt ar Eiropas Savienības atbalstu.  Pašvaldība ir pieteikusi savu dalību specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu priekšatlasē un saņēmusi apstiprinājumu projekta virzīšanai uz projektu atlasi.Projekts “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” paredz izbūvēt divas jaunas ielas –  Pirmā iela un Svētku iela, kā arī pārbūvēt sešas ielas – Bīriņu ielu, Akācijas ielu, Melnsila ielu, Jūras prospektu, Upes ielu un Ostas ielu.

 • Infrastruktūra

  Zītars

  16.03.2017

  Sveiki. Ja jau Zītaru ielas sakārtošanai nav nepieciešamie līdzekļi, tad varbūt var izskatīt jautājumu par “Bamu” kā lauku teritoriju un samazināt nekustamo īpašuma nodokli dēļ ceļu sliktā stāvokļa ? Jo ar ko “Bama” iedzīvotāji sliktāki par Saulkrastu centrā dzīvojošiem ar asfaltētiem ceļa segumiem? Ja lauki tad lauki! Paldies.

  Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pēc zemes kadastrālās vērtības, ko nosaka Valsts zemes dienests. Nodokļi nekustamajiem īpašumiem lauku teritorijā, piemēram, Zvejniekciemā, būtiski neatšķiras no pilsētas teritorijā esošo nekustamo īpašumu aprēķinātajiem nodokļiem. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs ir atkarīgs no lietošanas mērķa, piemēram, vai tā ir dzīvojamo māju apbūve, lauksaimniecībā izmantojamā vai meža zeme.

 • Infrastruktūra

  Kārlis

  15.03.2017

  Vēlos jautāt par Ūdenssaimniecības attīstības projekta turpinājumu Saulkrastos, t.i., Saulkrastu komunālservisa mājaslapā ir pieejama karte “Ūdens attīstības plāns”, kurā ar oranžu krāsu iezīmēti plānotie ūdensvadi.

  Kad ir paredzams veikt šo plānoto ūdensvadu izbūvi? Atrodamies Skuju ielā starp Selgas un Meža ielām un šajā posmā ir iezīmēts plānotais ūdensvads.

  Mēs jau ilgstoši vēlamies izmantot pilsētas ūdens pieslēgumu, bet iepriekš nekad nav bijusi tāda iespēja. Šobrīd redzam šī projekta ietvaros izbūvētus ūdens izvadus pie pamestām ēkām vai īpašumiem, kur saimnieki jau paši ir ierīkojuši pienācīgas ūdens ņemšanas vietas no spices vai akas un pilsētas tīkls netiek izmantots, kā rezultātā izbūvētā infrastruktūra praktiski netiek izmantota. Ieteiktu apzināt reālos interesentus pilsētas ūdens pieslēgumam un maksimāli organizēt darbus attiecīgajos Saulkrastu iecirkņos.

  Paldies par ieteikumu un informāciju ! Tuvākajā ES fondu plānošanas periodā jaunu centralizētu ūdensapgādes tīklu būvniecībai finanses netiks piešķirtas. Tomēr Jūsu minētajā teritorijā ir iespēja pieslēgties ūdensvadiem. Lai iegūtu precīzāku informāciju aicinām vērsties SIA “Saulkrastu komunālserviss”  pa tālr. 67951361.