Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Infrastruktūra

  Sandra

  07.04.2017

  Labdien.
  Kas notiek, ka ik pārdienās BAMA ielas tiek greiderētas, bet no tās greiderēšanas ceļi līdzenāki netop, tikai uzrauj akmeņus un ceļš kļūst bedrains un akmeņains, Viļa Lāča ielas pāreja uz grants ceļu nu ir izveidojies tramplīns. Kas par to atbild un kāpēc tāda situācija. Vai grants nav jāber kad greiderē?

  Ceļu greiderēšanu veic SIA “Saulkrastu komunālserviss”, un tā  tiek veikta atbilstoši ielu un ceļu uzturēšanas klasei.Apsekojot V.Lāča ielas pāreju uz grants segumu, “tramplīni” ceļu segumā netika konstatēti.

 • Pašvaldības darbība

  Elita

  06.04.2017

  Kāpēc Saulkrastu centrā,pretēji iedzīvotāju iebildumiem, atrodas morāli degradējošā spēļu zāle Fēnikss?

  Azartspēļu un izložu likums aizliedz organizēt azartspēles baznīcās, ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās, pasta struktūrvienībās, kredītiestādēs, publisko pasākumu rīkošanas vietās, tirgos, ēkās, kurās ir dzīvokļi, veikalos, kultūras iestādēs un citās publiskās vietās. Attiecībā uz pārējām vietām likums paredz iespēju pašvaldībai izvērtēt, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

  Saulkrastu novadā no 2008.gada 10.novembra līdz 2009.gada 9.janvārim norisinājās publiskā apspriešana par azartspēļu turpmāku rīkošanu Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. Apspriešanā piedalījās 305 iedzīvotāji, no kuriem 285 nobalsoja pret azartspēļu turpmāku rīkošanu. 2008.gadā ar domes lēmumiem tika aizliegta azartspēļu rīkošana abās azartspēļu zāles, kas atradās Saulkrastu pilsētā (Rīgas ielā 100 un Ainažu ielā 24A). Domes lēmumi tika pārsūdzēti tiesā un rezultātā atcelti.

  Augstākā tiesa savā spriedumā domei norādīja, ka pašvaldībai jāpatur prātā, ka no likuma mērķa (komersanta intereses, no vienas puses, un iedzīvotāju intereses, no otras puses) neizriet likumdevēja griba azartspēļu pakalpojumus vispār izskaust. Tādēļ, vērtējot sabiedrības interešu aizskāruma esību un būtiskumu, pašvaldībai jāraugās, lai pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi nesniegtos tiktāl, ka pakalpojumu sniegšanas iespēja attiecīgajā (..) teritorijā faktiski tiek izslēgta, pamatojot šādu lēmumu ar vispārīgu vērtību aizsardzību, ka iedzīvotāju liela daļa (..) pret azartspēļu zāles atvēršanu izturas noliedzoši.

  Ņemot vērā iepriekšējo negatīvo pieredzi, domei šobrīd nav tiesiska pamata ierobežot azartspēļu organizēšanu konkrētajā vietā.

 • Pašvaldības darbība

  Zane Melne

  03.04.2017

  Sveicināti.
  Kādēļ Saulkrastu novada domē tika izsludināta vakance – Jurists, tad pieteikšanās tika pārtraukta un, tad atkal izsludināta, bet novada domes juridiskās nodaļas kontaktu saraksts nav mainījies, kādēļ nav aktualizēta informācija, ja kāds ir pametis darbu? Kad būs rezultāti domes izsludinātās vakances konkursam – Jurists???

  Vakance “Jurists” tika izsludināta, pamatojoties uz darbinieka uzteikumu. Darbinieks, izmantojot darba līgumā noteiktās tiesības, iesniedza uzteikuma atsaukumu.

  Pēc darbinieka atkārtota uzteikuma saņemšanas, vakance tika aktualizēta, sludinājums tika atjaunots gan www.saulkrasti.lv, gan CV-Online, gan NVA vakanču portālā. Visi pretendenti, kas bija pieteikušies vakancei, tika informēti, ka vakance ir atjaunota.

  Esošais jurists, ievērojot uzteikuma termiņu (1 mēnesis), vēl ir darba tiesiskajās attiecībās ar domi.

  Pašlaik notiek kandidātu atlases process. Pēc piemērotākā kandidāta pieņemšanas darbā,  kontaktinformācija tiks aktualizēta .

 • Zaļā zona

  Antra

  31.03.2017

  Labdien! Sakiet, lūdzu, kādi noteikumi ir ugunskuru kurināšanai Saulkrastos? No kāda līdz kādam datumam ir atļauts un kad ir aizliegts dedzināt vecās lapas un zarus?

  29.04.2015. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu Nr. SN 5/2015 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” 5.2.apakšpunkts noteic , ka aizliegts “laika periodā no 15.maija līdz 15.septembrim dedzināt nobiras, lapas un nopļauto zāli”.

 • Pašvaldības darbība

  30.03.2017

  Kad pašvaldības vadība(Domes priekšsēdētājs,priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors) kā nākamo pašvaldības vēlēšanu deputātu kandidāti plāno publisku tikšanos ar Saulkrastu iedzīvotājiem?

  Tikšanās ar iedzīvotājiem ir katra politiskā spēka ziņā. Partijas un politiskās apvienības par tām informēs individuāli, pēc saviem ieskatiem.

 • Pasākumi

  Dairis

  30.03.2017

  Labdien! Par cik ir zināms, ka vienīgā vieta saulkrastos kur jaunieši varēja iet izklaidēties-Katrīnbāde ir ciet un cik zināms arī neatvērsies, kur tagad tas būs iespējams?

  Par kluba “Katrīnbāde” darbību domei oficiālas informācijas nav. Par pasākumiem, izklaides iespējām un citiem notikumiem novadā ir iespēja uzzināt www.saulkrasti.lv sadaļā Kultūra, kā arī www.visitsaulkrsti.lv .

 • Cits

  Silvija

  29.03.2017

  Vai mājai -Krasta ielā 13 ir projekts saimniecības ēkai,garāžai,sķūnim un pagrabam? Vai dzīvojamā māja reģistrēta Zemesgrāmatā? Lūdzu jautājumu uztvert nopietni. No atbildes izrietēs nākošo jautājumu skaits.

  Jūsu minētā adrese ir privātīpašums, līdz ar to dome nav tiesīga publiski sniegt informāciju. Ja ir nepieciešama informācija, lūgums vērsties ar iesniegumu domē.

 • Cits

  Nils

  29.03.2017

  Kāpēc bija vajadzīgs centrā -Projekts “Multifunkcionālais jauniešu centrs Saulkrastos, Raiņa ielā 7” kas izmaksāja 107 512 eiro! ja tika paņemts aizņēmums Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos
  iegādei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām, kas izmaksāja 210 059 eiro un vēl maksāsim līdz 2026.-2030.gadam!!!! -Tur ir mežonīgi liela platība -kur varēja veselu Multifunkcionālu jauniešu centru izveidot! kaut trīs! 2013 gada februārī tika Atklāts Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centrs ‘Saulespuķe’-Dienas centra jauno telpu remonta un aprīkojuma iegādes kopējās izmaksas bija 33 470,29 latu tas ir aptuveni 46 500 tūkstoši eiro ar to nepietika?

  Kā bija iecerēts, ēka Smilšu ielā 7 tiks nodota Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Izsoles brīdī iegādājoties ēku, nekustamā īpašumu novērtējumā vairāki būtiski tehniskie trūkumi netika iekļauti, kas atklājās ēku pārņemot. Apzinoties situāciju, pašvaldība pieteica projektu, lai piesaistītu ES fondu līdzekļus. Tomēr projekts tika noraidīts, un pašvaldībai ir jārod risinājums, lai nodrošinātu ēkas atjaunošanas darbus.

  Kopš dienas centra “Saulespuķe” jauno telpu atklāšanas Raiņa ielā 7, kas notika 2013.gadā, darboties gribētāju skaits centrā ir dubultojies, un esošo telpu apjoms ir kļuvis par krietni mazu.  Izmantojot Šveices atbalsta programmas sniegtās iespējas, tika renovētas papildus telpas, kur dažādā laika režīmā un katrai vecuma grupai atbilstoši varēs darboties bērni un jaunieši vecumā no 6 – 25 gadiem.

 • Infrastruktūra

  Ligita

  28.03.2017

  Sveicināti! Kas noticis ar gājēju tiltiņu pāri Aģei pie Zvejniekciema skolas stadiona? Abos tā galos pielikta ķēde un aizlieguma zīme gājējiem to škērsot. Vizuāli nekādas problēmas neredz, tilta dēļi nav ne sapuvuši, ne izgāzušies. Vai tiešām nesošās konstrukcijas ir bīstamā stāvoklī? Kad būs iespējams to atkal šķērsot?

  Apsekojot un veicot tilta pār Aģes upi ekspertīzi tika konstatēts, ka tas ir nolietojies un pārvietošanās pa tiltu apdraud drošību, līdz ar to nav ekspluatējams. Šobrīd ir beigusies iepirkuma procedūra tilta pārbūvei. Plānots, ka pārbūves darbi tiks pabeigti šī gada rudenī.

 • Infrastruktūra

  Ligita

  28.03.2017

  Sveicināti!
  Pāris gadus atpakaļ jums lūdzu izskatīt iespēju uzlikt Upes ielas sakumā zīmi par dzīvojamo zonu un guļosos policistus, jo vasaras laikā pa Upes ielu satiksme ir ārkārtīgi dzīva, mašīnas brauc ar lielu ātrumu, un nav pat trotuāru, kur kājāmgājējam patverties. Turkāt ātri braucošās mašīnas rada lielu troksni, traucējot iedzīvotāju mieru. Toreiz jūs solījat zīmes uzlikšanu iekļaut nākamā pusgada darbu sarakstā, bet zīme joprojām nav uzlikta un situācija nav mainijusies.
  Kad ir gaidamas pozitīvas izmaiņas šajā jautajumā?

  Šobrīd Upes ielai tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts, kā rezultātā iela tiks sakārtota.