Apmēram nedēļu nedeg laternas posmā – Top veikals līdz vidus iela, turklāt arī Tīklu ielā.