Kà jārīkojas, ja ir nokavēts būvdarbu uzsàkšanas nosacījumu izpilde?

Visi nosacījumi ir izpildīti, bet pēc paraksta fiziski nav bijis iespējams aiziet, kā rīkoties?