Labdien! Jautājums, ja pie īpašuma esošā iebrauktuve, kas robežojas ar grāvi,grāvja rekonstrukcijas laikā tika pārrakta, un nav atjaunota. Kam ir pienākums to izdarīt-pašvaldībai vai zemes īpašniekam?Šobrīd nav iespējams iebraukt īpšumā, jo pa vidu starp ceļu un īpašumu ir notekkgrāvis.