Sveicināti!
Paldies par Kameņu ielas uzlabojumu ar grants segumu, kas šonedēļ tika izdarīts. Ir prieks, ka arī mazās ielas tiek savestas kārtībā.