Nu jau gandrīz divus gadus liela daļa Zvejniekciema ielu grimst tumsā,- Draudzības iela, Celtnieku iela, Ganību iela, Enkuru iela. Kad tiek plānots atjaunot ielu apgaismojumu? Pagaidām nekādu darbību nevar novērot. Vakari kļūst arvien tumšāki, un iedzīvotāji spiesti pārvietoties kabatas lukturiem. Jūnijā atbildējāt, ka projekts tiek saskaņots VARAM. Vai ir cerība, ka apgaismojumu tomēr tiks atjaunos kādreiz?