Kas tiek būvēts Zvejniekciemā aiz attīrīšanas stacijas?Teritorija nav iežogota .Vai ir projekts?