Labdien.
Vai es drīkstu uzstādīt elektrisko ganu savā pagalmā, lai daļēji norobežotu savu teriotorijā esošo dārzu. Teritorija daļēji norobežota ar žogu. Ir blīva apbūve un kamiņi.

Paldies!