Nākošajā 2020. gadā Tokijā notiks vasaras Olimpiskās spēles. Olimpiāžu gados Latvijā tiek rīkotas Latvijas Olimpiāde. Tiesa, kā sarunā ar LOK pārstāvi man izdevās noskaidrot. pagaidām vēl nav pieņemts lēmums par to kurā pilsētā un tieši kad notiks Latvijas V Olimpiāde. Tomēr – vai plānojot novada budžetu tajā ir paredzēti līdzekļi iespējamās Saulkrastu novada sportistu dalības nodrošināšanai Latvijas V Olimpiādē?