Sveiki. turpinot saraksti par zālāja garumu un sodiem, par tā nekopšanu.
Saulkrastu novada domes Saistošie noteikumi Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” (2013.gada 28.augustā) 8.punkta 8.1 apakšpunkts – zāliena pļaušana nozīmē zāles regulāru pļaušanu, nepieļaujot, ka tās garums pārsniedz 15 cm.
Uz iedzīvotāja jautājumu, par Ozola ielas nesakopšanu, atbildējāt – finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, pašvaldība to pļauj tikai pāris reizes sezonā, tātad zālājs pārsniedz uzturēšanā vajadzīgo garumu. Vai pašvaldības policija soda pašvaldības teritorijā esošos pārkāpumus? Cik sodi ir šogad izrakstīti iedzīvotājiem par teritorijas nesakopšanu? Vai pašvaldība, vismaz reizi sezonā appļauj visas savas teritorijas gar ceļmalām un grāvjus? Ir noslēgts līgums ar kādu kompāniju? Cik reizes sezonā ir jāsakopj grāvji un nomales pašvaldībai pašvaldības teritorijā?