Labdien!
Kad tiks nodotas ekspluatācijā Zvejniekciemā remontētās ielas?
Saulkrastu komunālserviss atbild, ka pieslēgties centralizētajai kanalizācijai un ūdensvadam varēs tad, kad ielas būs nodotas ekspluatācijā. Kad tas būs?