Kādēļ nebūs gada balle Zvejniekciema KN!? Tā jau bija tradīcija!
Kāds tam ir iemesls?