Pateicos par izsmeļošo atbildi uz manu jautājumu!

Sakiet, lūdzu, kur es varētu iepazīties ar aprēķiniem un izpētes rezultātiem, kas Saulkrastos veikti, lai konstatētu, ka decentralizēto notekūdeņu krājtvertnēs esošie sadzīves notekūdeņi ievērojami (atsevišķi parametri vairāk kā 30 reizes) pārsniedz centralizētiem notekūdeņiem pieļaujamās piesārņojuma normas, tādējādi prasot papildus resursus šo notekūdeņu pārstrādei?