Tikko uzzinājām, ka maksa par asenizācijas pakalpojumu (atejas bedres izvešana) no EUR 35.00 pacelta uz EUR 50.00, tas nozīmē, ka gadā vidēji šī pakalpojuma kopsumma mūsu mājsaimniecībai no EUR 350.00 palielinās uz EUR 500.00. Starpība ir ļoti liela. Pakalpojuma sniedzējs atsaucas uz Saulkrastu komunālservisu, kurš ir pacēlis cenas satura utilizēšanai attīrīšanas iekārtās.
1) Kāpēc summa ir tik nesamērīgi un strauji palielinājusies (vairāk par 50%)?
2) Vai tas ir mēģinājums iedzīvotājus piespiest pieslēgties pilsētas kanalizācijas sistēmai? Mūsu mājas gadījumā tas nav iespējams. Gar mūsu īpašumu neiet pilsētas kanalizācijas vads.