Labdien.
Vai varat iedot kontaktus, kas piegādā granti,smilti utt.
Vai ir plānots pēc slapjā laika nolīdzināt ceļa posmu uz Ainava, Ainavas iela??
Ir izveidojušās lielas bedres ceļa segumā.