Papildinājums 10.01.2017 jautājumam-VEF-Biķernieki, Piektā iela (Pašvaldības un SIA. Saulkrastu Komunālservisa parakstītajā deliģēšanas Līguma pielikumā nav uzrādīta Saulkrastu novada VEF – BIĶERNIEKI ciema ielu klasifikācija)