Labdien,

Kad tiks salabots Liepu ielas un Murjāņu ielas krustojums?
Rudenī tika veikti remontdarbi, bet ceļa posmu neatjaunoja un šobrīd viņš ir palicis grūti izbraucams.