Kā Saulkrastu Dome izskaidro,ka Komersantiem,kuriem piederošās dzīvojamās mājas sadalītas dzīvokļu īpašumos, Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ir 70%?