Rīgas 45, bijušais Bundulis cafe, teritorija nesakopta, nav zālājs pļauts šogad un tajā mētājas izgāzti apgaismes objekti, to stabi, vaļēji elktrības vadi. Tā kā tur sēta nav, tas viss ir pieejams un bīstams bērniem.