Labdien, ir vairāki jautājumi:
1) Vai Pērses ielas māju īpašniekiem ir vai nav jāpļauj zemes gabalam pieguļošās teritorijas aiz sētas upmalā 3 metru platumā?
2) Tas pats attiecas uz Skolas ielas pašu pēdējo īpašumu- ir vai nav jāpļauj īpašumā augošā zāle un piegulošā teritorija?
3) Vai baznīcai piederošie zemes gabali pie Tenisa kortiem Skolas un Noliktavu ielu galos ir vai nav pilnībā jāpļauj vismaz pāris reizes sezonā?
4) Tas pats jautājums par bijušo mazdārziņu teritoriju, kura tika pagājušo gadu nojaukta un dārziņu žogi demontēti pa ceļam uz Macītājmuižu pie Tenisa kortiem,bet tagad tur viss aug ciet un neviens vairs pilnīgi neko nekopj?
5) Vai Pašvaldības policija šo vairs nekontrolē un nesastāda APK protokolus par īpašuma un tā piegulošās teritorijas nekopšanu jau vairāku gadu – sezonu garumā?