Labdien!
Ostas ielā, Zvejniekciemā šogad baļķvedēju mašīnu skaits ir pieaudzis vismaz par 100% un problēma ir garajās rindās, ko viņi iztaisa uz ielas un aizņem veselu joslu visas ielas garumā, reizēm pat neatstājot caurumu, pa kuru māju iedzīvotājiem izbraukt no pagalma. Šoferiem liekas, ka iela pieder viņiem vien. Bet šeit dzīvo arī daudz cilvēki, kam ikdienā jādodas uz darbu, skolu utt.!!! Nav iespējams droši izbraukt no namu pagalmiem, jo baļķvedēji aizsedz redzamību, turklāt braukšanai paliek tikai 1 josla uz abiem virzieniem, samainīties nav kur, jo reizēm cauri diennakti stāv baļķvedēji. No ielas remonta vasarā nav ieguvuma nekāda, brauktuve nav kļuvusi platāka, turklāt vēl likvidēts labs bruģis zem asfalta. Vienīgi priecē skaistais gājēju celiņš. Jātaisa tiem baļķvedējiem 3. josla gaidīšanai vai arī jāregulē savādāk tā pārkraušana ostā, lai viņiem nebūtu jāgaida un varētu uzreiz iebraukt ostā iekšā un tur gaidīt.

Ostas ielas iedzīvotāja