Labdien!

Šovasar Zvejniekciema galā tika izvietotas ceļazīmes, kas aizliedz kravas transporta iebraukšanu ciemata ielās. Iniciatīva ir apsveicama, bet ir jautājums par šo zīmju novietošanas darbu kvalitāti. Tās ir vienkārši iespraustas zemē – šķībi, greizi, kā nu kurā vietā ir izdevies. Vai tas atbilsts darba uzdevumam un sagaidāmajai darbu izpildes kvalitātei?

Paldies!