Vai pašvaldība sveic sirrmgalvjus apałās jubilejās? Vai jāpiesaka tad?