Vai ir plānots atjaunot gājēju ceļu A.kalniņa ielā gar kapiem un L.Paegles ielā gar kapiem?
No visām pusēm izbūvēti jauni gājēju ceļi, bet tieši šie posmi palikuši diezgan briesmīgā stāvoklī.