Prioritāte uzturēšanas kategorijā Saulkrastos, Kameņu ielai ir piešķirta – 2. Atsaucoties uz deleģēšanas līguma (https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2016/10/Deleg_lig_celi_2016.pdf) 5.pielikumu redzu, ka laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega otrās prioritātes ceļiem (Kameņu iela + Zītaru ielas daļa + Aveņu iela) ir 18 stundas, savukārt, pirmās prioritātes ceļiem (tādiem, kā, piemēram, Brāļu Kaudzīšu iela un Zītaru ielas daļa) – tās ir 6 stundas. Tad ar ko var runāt šajā jautājumā, ka līdz Kameņu ielai sniega tīrīšanas traktors nenonāk pat 24 stundu laikā? Redzu, ka Br.Kaudzīšu un Zītaru iela ir notīrīta, taču uz Kameņu ielas pusi pagrieziens kā bija netīrīts vairākas dienas (pēc pēdējā sniega puteņa), tā arī līdz pat šodienai – tas nav izdarīts. Kas seko līdzi tam, ka Deleģēšanas līgums tiek pildīts? Vai Jums ir nepieciešamas bildes?