Pirms dažiem gadiem pieslēdzāmies vienotai ūdens un kanalizācijas jaunizbūvētajai sistēmai ar solījumu no SKS,ka pakalpojums paliks lētāks,ja vairāk mājsaimniecību tai pieslēgsies,tad tagad,kad visapkārt rok un būvē jaunus kanalizācijas pieslēgumus (pagaidām gan bez ūdens nav izmantojami), paziņojam par tarifa izmaiņu projektu.Iemesls esot pamatlīdzekļu nolietojums,personāla izmaksas,uzturēšanas un remonta izmaksu pieaugums.Vēl nav līdz galam izbūvēts,bet jau jāremontē?Kurš gribēs par bargu naudu (pēc SKS tarifiem)pieslēgties un pēc tam vēl dārgāk maksāt par pakalpojumu?Ko ietver “vispārpieejamā informācija”, ar kuru var iepazīties Liepu ielā?