Kapēc pašvaldība sociālos dzīvokļus piešķir ne rindas kārtībā?
Konkrēti Krasta ielā 15-6. Uz šo brīdi īrnieks faktiski šeit nedzīvo. Cik personas šajā dzīvoklī ir deklarējušās? Trīsistabu dzīvoklis stāv tukšs un auksts.
Ari Leona Paegles ielā 2, jūsu sociālajā dzīvoklī, veselu gadu neviens nedzīvoja. Kā to saprast?