Kad plānots pieņemt Upes ielas rekonstrukcijas darbus Zvejniekciemā? Iela beidzot pēc trīs pavasariem ir noasfaltēta, bet nav pagājusi pat nedēļa un grāvji daļēji jau ir iebrukuši. Kura pašvaldības amatpersona ir/būs atbildīga par veikto remondarbu pieņemšanu un kvalitātes kontroli?