Kad tiks sakārtotas zīmes Upes ielā (ceļu remonta laikā)?

Šobrīd “iebraukt aizliegts” ir no Tallinas ielas puses, bet no otras puses zīmes nav. Tāpat “apvedceļa zīmes” ir pilnīgi neloģiskas, uzliktas ielas vidū, pilnīgi nesakarīgi un neatbilstoši reāliem ceļiem.
Ņemot vērā vasaru un cilvēku interesi par jūru, lūdzu sakārtojiet zīmes atbilstoši reālajai situācijai.