KAD un KUR var iezpazīties ar veikto būvdarbu detalizētu uzskaiti Upes ielā, Meža prospektā un apkārtējās ielās Zvejniekciemā? Precīzāk – cik reizes un kuros datumos remontējamās ielas tiek/ tika laistītas? Projekta vadītājs vasaras sākumā apliecināja, ka sausajā laikā putekļi tikšot REGULĀRI laistīti un tas esot iekļauts pasūtītāja (Domes) tāmē.