Lūdzu izteikt visiem kas mainisies, mūsu dzīve, kādi labumi mūs sagaidīs, ko mes iegūsīm?