Turpinot par Melnsila / Jūras prosp. laukumu:
1) Kāpēc pieļauta laukuma izmantošana būvdarbu procesam, ja šī zemesgabala zonējums ir “Publiskās apbūves teritorija”, kas šādu darbību neparedz?
2) Cik ilgi turpināsies laukuma izmantošana darbu procesā?
3) Vai Dome uzskata, ka ar “atvainošanos” internetā tiek kompensēts putekļu un trokšņa radītais kaitējums iedzīvotājiem?