Labdien!
Informācija uzņēmējiem
Artūrs Ancāns, Saulkrastu uzņēmēju biedrības sekretārs
Ārkārtas krīzes apstākļos
daudzi Saulkrastu uzņēmēji
ir apturējuši savu darbību, taču cerot, ka situācija
sāk stabilizēties, aicinām uzņēmējus sekot
Saulkrastu uzņēmēju biedrības informācijai
facebook.com/saulkrastuuznemeji
un iesaistīties tās rīkotajās aktivitātēs.
Saziņa pa e-pastu [email protected]
un tālruni 22079570.

Jautājums! Kā es, kā jaunais uzņēmējs varu iestāties šajā biedrībā?
Paldies par atbildi!