Paldies par skaisto salūtu Saulkrastos 18. novembra vakarā!
Kas ir salūta izpildītājs?