Kad Saulkrastu PII Rūķītis tiks uzsākta jauna rotaļlaukuma būvniecība laibērniem būtu patīkama vide?