Kad tiks atjaunots šķiroto atkritumu savākšanas punkts Krasta ielas stāvlaukumā? To nevajadzēja slēgt, bet nodrošināt regulārāku izvešanu.
Rūta