Labdien!

Visi bijām liecinieki lielajam postam, ko nodarīji nesenā vētra Saulkrastos. Daudziem īpašumiem postījumi tika nodarīta, jo tiem uzkrita nevis teritorijā augoši koki, bet koki no ielas vai kaimiņu teritorijām, kuru īpašnieki neapseko augošo koku stāvokli un īpašumu kopumā.

Vēlos jautāt vai ir kāda iespēja oficiāli vērsties pie kaimiņiem, kuru teritorijā atrodas koki, kuru nolūšanas gadījumā tiek tieši apdraudēts savs un citu kaimiņu īpašums. Lai arī koki vizuāli neuzrāda bojājumus, tomēr to novietojums zemesgabalā nav ilgstpējīgs un šādās vētrās bīstams arī kaimiņiem.

Mēs ar citiem kaimiņiem pat būtu ar mieru sponsorēt ar koku zāģēšanu saistītos izdevumus, tomēr īpašnieks problēmu nesaskata. Tāpat kaimiņu teritorijā augošo koku dēļ katru gadu dārzs ir pilns ar lapām, lai arī mūsu teritorijā lapu koku nav. Turpretim kaimiņi par dārza estētisko stāvokli neliekas ne ziņas.

Vai ir iespēja pie viņiem vērsties oficiāli ar prasību kokus nozāģēt?