Vēlos jautāt par Ūdenssaimniecības attīstības projekta turpinājumu Saulkrastos, t.i., Saulkrastu komunālservisa mājaslapā ir pieejama karte “Ūdens attīstības plāns”, kurā ar oranžu krāsu iezīmēti plānotie ūdensvadi.

Kad ir paredzams veikt šo plānoto ūdensvadu izbūvi? Atrodamies Skuju ielā starp Selgas un Meža ielām un šajā posmā ir iezīmēts plānotais ūdensvads.

Mēs jau ilgstoši vēlamies izmantot pilsētas ūdens pieslēgumu, bet iepriekš nekad nav bijusi tāda iespēja. Šobrīd redzam šī projekta ietvaros izbūvētus ūdens izvadus pie pamestām ēkām vai īpašumiem, kur saimnieki jau paši ir ierīkojuši pienācīgas ūdens ņemšanas vietas no spices vai akas un pilsētas tīkls netiek izmantots, kā rezultātā izbūvētā infrastruktūra praktiski netiek izmantota. Ieteiktu apzināt reālos interesentus pilsētas ūdens pieslēgumam un maksimāli organizēt darbus attiecīgajos Saulkrastu iecirkņos.