Kur pašvaldības darbinieku un amatpersonu atalgojuma sarakstā pazuduši apmēram 80 strādājošie Saulkrastu pašvaldības iestādēs ?! Kāpēc netiek publicētas visu algas? Piemēram, cik zināms, vienā no skolām ir vismaz trīs pedagogi ar vienādu uzvārdu ( no vienas ģimenes), bet atklāta tiek tikai viena alga!