Kur sabiedrība var iepazīties ar projektā “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” paredzētajiem būvdarbiem?
Kāpēc pirms šāda projekta apstiprināšanas un aizņēmuma veikšanas nav izsludināta sabiedriskā apspriešana vismaz to māju īpašnieku un iedzīvotāju vidū, kas atrodas uz projektā iesaistītajām ielām?