Labdien! Kur var iepazīties ar Ministra kabineta noteikumu Nr. 384 par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 6.punktā minētajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem? Vai, atbilstoši 8. punktam, ir iespējams iepazīties ar informāciju par asenizatoriem, kuriem ir noslēgts līgums un atļauja sniegt savus pakalpojumus. Paldies!