Labrīt.
Cik ilgi jāgaida, kad ielas beidzot apstrādās ar pret putekļu materiālu. Vai tiešām iepirkumu izdosies veikt tikai līdz rudenim, kad šī problēma, kā ceļu putēšana nebūs aktuāla?