Labdien! Vai nebūtu iespējams ar ekskavatora palīdzību Ķīšupei palīdzēt atkal ietecēt jūrā puslīdz taisnā virzienā? Tā tek paralēli jūrai arvien tālāk un tālāk, apgrūtinot gan atpūtnieku piekļuvi jūrai, gan konsekventi “graužot” kāpu. Domāju, ka dabai tas nekādu ļaunumu nenodarītu un izmaksām arī nevajadzētu būt lielām… It kā muļķīgs priekšlikums, bet, domāju, daudzi par to priecātos… Laimīgi!