Labdien.
Pie Pabažu stacijas stāvlaukuma tika noņemti dalīto atkritumu konteineri,
tagad šai vietā veidojas atkritumu izgāztuve,kas ir atbildīgs par to savākšanu